Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Σίφνου (στη μονή της Βρύσης στα Εξάμπελα)

Μικρό μουσείο, εντός Ιεράς Μονής, σε απίστευτη θέση!

Στεγάζεται στη Μονή της Βρυσιανής και στα εκθέματά του περιλαμβάνονται έντυπα παλαιών εκδόσεων, ένα ευαγγέλιο του 1796, λειψανοθήκες, εξαπτέρυγα, ιερά σκεύη, άμφια, εικόνες κ.λ.π.

Πληροφορίες: 2284031335